कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

डोल्पा, कर्णाली प्रदेश

शिर्षक
पशु सेवा विभागबाट स्विकृत मापदण्डहरु
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७७-०३-१६ डाउनलोड
भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा पसुपंन्छी सम्बन्धि राहत तथा पुनस्थापना कार्यक्रम
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७७-०३-१६ डाउनलोड
सामाजिक रुपमा पछाडी परेको सिमान्तकृत महिला समुदाय
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७७-०३-१६ डाउनलोड
सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-फाइनल
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७७-०३-१६ डाउनलोड
साईलो पिट निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७७-०३-१६ डाउनलोड
कृषि हाटबजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा संचालन कार्यविधि
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७७-०३-१६ डाउनलोड
अन्डामा आत्मनिर्भर तथा पारिवारिक स्तरमा पोषण सुरक्षाको लागि ग्रामीण कुखुरा
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७७-०३-१६ डाउनलोड
उत्पादित प्रबर्दन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७३
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७७-०३-१६ डाउनलोड
प्रदेश-निजामति-कर्मचारीको-पदस्थापन-सरुवा-तथा-काज-सम्बन्धी-कार्यविधि२०७६
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७६-१०-२५ डाउनलोड
सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-फाइनल
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७६-१०-२५ डाउनलोड
कृषि-पशुपन्छी
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७६-१०-२५ डाउनलोड
साझेदारीमा-नमुना-गाईपालन
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७६-१०-२५ डाउनलोड
सरकारी निकायद्वारा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७६-१०-२५ डाउनलोड
साईलो पिट निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७६-१०-२५ डाउनलोड